ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Βοηθάμε τους 1.500 καλλιεργητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε να μειώσουν τον αντίκτυπο που ασκούν στο περιβάλλον από την καλλιέργεια πατάτας. Παρακολουθούμε στενά τις δραστηριότητές τους και τους βοηθούμε να βελτιστοποιήσουν τη σπορά, καλλιέργεια και συγκομιδή πατάτας με υπεύθυνο τρόπο. Πρόκειται για κάτι που κάνουμε για περισσότερα από 30 χρόνια.

Προκειμένου να εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας για πιο βιώσιμη γεωργία, στη McCain εστιάζουμε σε 4 βασικούς τομείς:

1- ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πράγματι, το 80% των καλλιεργητών μας συνεργάζονται μαζί μας για περισσότερα από 10 χρόνια. Οι συνεργάτες μας στην Ευρώπη μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς: Το 100% των καλλιεργητών έχουν δεσμευτεί να φέρουν πιστοποίηση αειφορίας για τις πατάτες που παράγουν, και ελέγχονται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Τα προγράμματα πιστοποίησης (VVA, Vegaplan, GlobalGAP®1) απαιτούν, μεταξύ άλλων, ορθές γεωργικές πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος. Δημιουργούμε στενές, μακροχρόνιες συνεργασίες με τους καλλιεργητές και τους παρέχουμε τεχνογνωσία μέσω των 30 ειδικών γεωπόνων μας, που είναι στη διάθεσή τους για να τους βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουν τη συγκομιδή τους και να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Επίσης, προσφέρουμε στους καλλιεργητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολυετείς συμβάσεις πωλήσεων, γεγονός που τους διευκολύνει να αποκτήσουν σαφή εικόνα ως προς τα κέρδη τους και τις μελλοντικές τους επενδύσεις.

2- ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

Σήμερα αρδεύεται (μόνο) το 25% των χωραφιών.

Οι Ευρωπαίοι καλλιεργητές μας χρησιμοποιούν ψεκαστικά αρδευτικά συστήματα σε περιόδους μειωμένων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σταδίων της καλλιέργειας. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στους καλλιεργητές να προγραμματίζουν την άρδευση όταν τα φυτά την έχουν περισσότερο ανάγκη. Συνολικά, μόνο το ένα τέταρτο των εκτάσεων που προορίζονται για εκμετάλλευση από τη McCain αρδεύεται, και η άρδευση γίνεται με τήρηση των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών νομοθετικών διατάξεων. Δύο φυτείες πατάτας στην Πολωνία εφαρμόζουν σύστημα μικροάρδευσης στάγδην, που επιτρέπει στο νερό να πέφτει σε τακτά διαστήματα με τη μορφή σταγόνων απευθείας στις ρίζες των φυτών. Αυτό ενισχύει τόσο την ορθολογική χρήση του νερού όσο και την ενεργειακή απόδοση.

3- ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Έχουμε ήδη πετύχει 25% μείωση των φυτοφαρμάκων και περιορισμένη χρήση αζώτου μέσα σε 10 έτη.

Η ποσότητα των δραστικών συστατικών φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες για τη McCain Ηπειρωτικής Ευρώπης έχουν μειωθεί κατά 25% μέσα στα τελευταία 10 χρόνια (2006–2016), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.000 τόνους. Παράλληλα, έχουμε εκπονήσει μελέτη που αφορά τα φυτοφάρμακα με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Την ίδια σχεδόν περίοδο (2007–2016), η χρήση νιτρικών (ένα είδος λιπάσματος) περιορίστηκε κατά 8% ανά εκτάριο καλλιέργειας στην Ηπειρωτική Ευρώπη.

4- ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Στην Ευρώπη η McCain δοκιμάζει πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές σε 10 πιλοτικές φυτείες.

Σε επιλεγμένες φυτείες στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Γαλλία, θέλουμε να βρούμε νέους τρόπους να βελτιωθούμε και να συνεχίσουμε να προχωράμε προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (σε σύγκριση με τη μέση χρήση κατά την περίοδο 2013–2015) κατά 20% στις πιλοτικές φυτείες μας, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα ή στην ποσότητα της συγκομιδής, ενώ παράλληλα προστατεύουμε το έδαφος. Ταυτόχρονα, 60 φυτείες μας εφαρμόζουν προγράμματα δράσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, έπειτα από ειδική ανάλυση και εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

Δεν σταματάμε εδώ και δεσμευόμαστε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα στο μέλλον. Για το 2020 η McCain σχεδιάζει να μειώσει την ποσότητα του νερού άρδευσης κατά 7% για κάθε τόνο πατάτας που καλλιεργείται. Ακόμα, έχει ως στόχο να μειώσει τη χρήση φυτοφαρμάκων και νιτρικών κατά 10% σε όλες τις φυτείες σε σχέση με τη μέση χρήση την περίοδο 2013–2015, αξιοποιώντας άμεσα νέες τεχνολογίες, καλλιεργώντας ποικιλίες πατάτας με μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα και εφαρμόζοντας άλλες εναλλακτικές λύσεις.